Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg

Nabestaanden en andere betrokkenen bij een levenseinde zijn er graag zeker van dat een uitvaart goed wordt geregeld. Ze hechten hierbij veel waarde aan gekwalificeerd personeel. Om de vakbekwaamheid van uitvaartverzorgers te borgen is het Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg (NaVU) in het leven geroepen.

Het vakexamen staat open voor iedereen die zich wil bekwamen in het beroep van uitvaartverzorger. De functie ‘uitvaartverzorger’ heeft betrekking op de functionaris die verantwoordelijk is voor het bespreken, begroten, organiseren en/of het (bege)leiden van uitvaartplechtigheden. In de CAO Uitvaartbranche wordt gesproken over de normfuncties uitvaartleider A en uitvaartleider B.

In het voorjaar van 2013 besloten de leden van de Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen (BGNU) een Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg in te voeren. De ontwikkeling en uitvoering hiervan is ondergebracht bij Stichting NaVU.

Theorie en praktijk

Het vakexamen bestaat uit een theorie en een praktijkgedeelte. Wanneer je als uitvaartverzorger voor beide onderdelen bent geslaagd, ontvang je het vakdiploma.

  • Het theoretische deel wordt getoetst middels een examen.
  • Het praktische deel is een belangrijk onderdeel van het vakexamen en bestaat uit een uitgebreide stage.

Verscheidene opleiders zullen hun opleidingen afstemmen op het theoretisch examen. Sinds eind februari 2017 kunnen de eerste theoretische examens worden afgelegd. Aanmelden kan via dit formulier. Naast het theoretische gedeelte dient er ook een uitgebreide stage te worden gevolgd. Deze stage kan worden gelopen bij een zogenaamd leerbedrijf. Aanmelden voor de stage kan via dit formulier.

Het vakexamen heeft als doel het kwaliteitsniveau van de branche een extra impuls te geven. Om te beginnen door het verder professionaliseren van de functie uitvaartverzorger.

Overgangsregeling

Voor ervaren uitvaartverzorgers die werkzaam zijn bij een onderneming met het Keurmerk Uitvaartzorg, is er een overgangsregeling waaraan de nodige eisen zijn verbonden.

lees meer